Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Zasadą UAB Evokas jest szanowanie Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy gromadzić na naszej stronie internetowej, https://evchargeplus.pl oraz na innych naszych stronach.

1. Informacje, które zbieramy

Dane dziennika:

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczone przez przeglądarkę internetową. Może zawierać adres IP komputera, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie oraz inne szczegóły.

Dane urządzenia

Możemy również zbierać dane o urządzeniu, którego używasz do uzyskania dostępu do naszej witryny. Dane te mogą obejmować typ urządzenia, system operacyjny, unikalne identyfikatory urządzenia, ustawienia urządzenia i dane geolokalizacyjne. To, co gromadzimy, może zależeć od indywidualnych ustawień twojego urządzenia i oprogramowania. Zalecamy sprawdzenie zasad producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania, aby dowiedzieć się, jakie informacje nam udostępniają.

Informacje osobiste

Możemy poprosić o podanie danych osobowych, takich jak:

 • Imię
 • E-mail
 • Numer telefonu / telefonu komórkowego
 • Adres domowy / pocztowy
 • Adres pracy
 • Informacja o płatności

2. Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście. Gromadzimy i przetwarzamy informacje o Tobie tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawy prawne.

Te podstawy prawne zależą od usług, z których korzystasz i sposobu, w jaki z nich korzystasz, co oznacza, że ​​zbieramy i wykorzystujemy twoje informacje tylko wtedy, gdy:

 • jest to konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia kroków na żądanie przed zawarciem takiej umowy (na przykład, gdy zapewniamy usługę, o którą nas prosisz);
 • odpowiada uzasadnionemu interesowi (który nie jest nadrzędny dla twoich interesów związanych z ochroną danych), takim jak badania i rozwój, wprowadzanie na rynek i promowanie naszych usług oraz ochrona naszych praw i interesów;
 • wyrażasz zgodę na to w określonym celu (na przykład możesz wyrazić zgodę na wysyłanie Ci naszego biuletynu); lub
 • musimy przetwarzać dane w celu spełnienia obowiązku prawnego.

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie przez nas informacji o Tobie w określonym celu, masz prawo zmienić zdanie w dowolnym momencie (ale nie wpłynie to na żadne przetwarzanie, które już miało miejsce).

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż to konieczne. Zachowując te informacje, będziemy je chronić w sposób akceptowalny z handlowego punktu widzenia, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji. Oświadczająć to, informujemy, że żadna metoda elektronicznej transmisji lub przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna i nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych. W razie potrzeby możemy przechowywać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub instotnych interesów innej osoby fizycznej.

3. Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

 • aby umożliwić Tobie dostosowanie lub spersonalizowanie korzystania z naszej strony internetowej;
 • aby umożliwić Tobie dostęp do naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych i korzystanie z nich;
 • kontaktować się i komunikować z Tobą;
 • do wewnętrznej ewidencji i do celów administracyjnych;
 • do analiz, badań rynku i rozwoju biznesu, w tym do obsługi i ulepszania naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;
 • prowadzenie konkursów i / lub oferowanie dodatkowych korzyści;
 • w celach reklamowych i marketingowych, w tym w celu wysyłania informacji promocyjnych o naszych produktach i usługach oraz informacji o podmiotach trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;
 • w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i rozwiązywania wszelkich sporów, które możemy mieć; i
 • rozpatrzenie wniosku o zatrudnienie.

4. Ujawnienie danych osobowych stronom trzecim

Możemy ujawnić dane osobowe:

 • zewnętrznym dostawcom usług w celu umożliwienia im świadczenia swoich usług, w tym (bez ograniczeń) dostawcom usług IT, przechowywania danych, dostawcom hostingu i serwerów, sieciom reklamowym, analizom, rejestratorom błędów, komornikom, dostawcom usług utrzymania lub rozwiązywania problemów, dostawcom marketingu lub reklamy, profesjonalnym doradcom i operatorom systemów płatniczych;
 • naszym pracownikom, kontrahentom i / lub podmiotom powiązanym;
 • sponsorom lub organizatorom wszelkich prowadzonych przez nas zawodów;
 • agencjom informacji kredytowej, sądom, trybunałom i organom regulacyjnym, w przypadku gdy nie zapłacisz za towary lub usługi, które ci dostarczyliśmy;
 • sądom, trybunałom, organom regulacyjnym i funkcjonariuszom organów ścigania, zgodnie z wymogami prawa, w związku z wszelkimi faktycznymi lub przyszłymi postępowaniami sądowymi lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw;
 • stronom trzecim, w tym agencjom lub podwykonawcom, którzy pomagają nam w dostarczaniu informacji, produktów, usług lub marketingu bezpośredniego; i
 • stronom trzecim do gromadzenia i przetwarzania danych.

5. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i przetwarzane na Litwie lub tam, gdzie my lub nasi partnerzy, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni utrzymujemy obiekty. Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ujawnienie ich tym zagranicznym stronom trzecim.

Zapewnimy, że wszelkie przekazywanie danych osobowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG będzie chronione przez odpowiednie zabezpieczenia, na przykład przez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub stosowanie wiążących zasady korporacyjne lub inne prawnie akceptowane środki.

W przypadku przekazywania danych osobowych z kraju nienależącego do EOG do innego kraju, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że osoby trzecie w innych jurysdykcjach mogą nie podlegać podobnym przepisom dotyczącym ochrony danych jak w naszej jurysdykcji. Istnieje ryzyko, że jakakolwiek strona trzecia zaangażuje się w jakiekolwiek działanie lub praktykę, które byłyby sprzeczne z przepisami dotyczącymi prywatności danych w naszej jurysdykcji, a to może oznaczać, że nie będziesz mógł dochodzić zadośćuczynienia na podstawie przepisów o ochronie prywatności naszej jurysdykcji.

6. Twoje prawa i kontrola danych osobowych

Wybór i zgoda: przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli nie masz 16 lat, musisz mieć i zagwarantować, w zakresie dozwolonym przez prawo, że masz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na dostęp do strony i korzystanie z niej, a oni (twoi rodzice lub opiekun) wyrazili Tobie zgodę na przekazanie nam Twoich danych osobowych. Nie musisz przekazywać nam danych osobowych, jednak jeśli tego nie zrobisz, może to wpłynąć na korzystanie z tej witryny lub produktów i / lub usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem.

Informacje od stron trzecich: Jeśli otrzymamy dane osobowe o Tobie od strony trzeciej, będziemy je chronić zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli jesteś osobą trzecią, która udostępnia dane osobowe o kimś innym, oświadczasz i gwarantujesz, że masz zgodę tej osoby na przekazanie nam danych osobowych.

Ograniczanie: możesz ograniczyć gromadzenie lub wykorzystanie swoich danych osobowych. Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych. Jeśli poprosisz nas o ograniczenie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, poinformujemy Cię, w jaki sposób ograniczenie wpływa na korzystanie z naszej witryny lub produktów i usług.

Dostęp i przenośność danych: możesz poprosić o szczegóły danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Możesz poprosić o kopię danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Tam, gdzie to możliwe, przekażemy te informacje w formacie CSV lub innym łatwo czytelnym formacie maszynowym. W dowolnym momencie możesz poprosić o usunięcie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Możesz również poprosić o przekazanie tych danych osobowych innej osobie trzeciej.

Korekta: Jeśli uważasz, że wszelkie informacje o Tobie, które przechowujemy, są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych. Podejmiemy uzasadnione kroki, aby poprawić wszelkie informacje, które okażą się niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.

Powiadomienie o naruszeniu danych: Będziemy przestrzegać obowiązujących nas przepisów prawnych w odniesieniu do każdego naruszenia danych.

Skargi: Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych i chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych i podając pełne dane dotyczące domniemanego naruszenia. Natychmiast zbadamy twoją skargę i odpowiemy ci na piśmie, przedstawiając wynik naszego dochodzenia i kroki, które podejmiemy w celu rozpatrzenia twojej skargi. Masz również prawo skontaktować się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku ze skargą.

Anuluj subskrypcję: aby anulować subskrypcję naszej bazy danych e-mail lub zrezygnować z komunikacji (w tym komunikacji marketingowej), skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych, lub zrezygnuj, korzystając z opcji rezygnacji przewidzianych w komunikacie.

7. Pliki cookie

Używamy plików „cookie” do zbierania informacji o tobie i twojej aktywności w naszej witrynie. Plik cookie to niewielka część danych, które nasza strona internetowa przechowuje na twoim komputerze i uzyskuje do nich dostęp przy każdej wizycie, dzięki czemu możemy zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny. Pomaga nam to udostępniać Ci treści w oparciu o określone preferencje. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

8. Transfery biznesowe

Jeśli my lub nasze aktywa zostaną nabyte, lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy przestaniemy prowadzić działalność lub zbankrutujemy, uwzględnilibyśmy dane wśród aktywów przekazanych jakimkolwiek stronom, które nas przejmują. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie przeniesienie może nastąpić i że wszelkie strony, które nas pozyskają, mogą nadal wykorzystywać dane osobowe użytkownika zgodnie z niniejszymi zasadami.

9. Granice naszej polityki

Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i zasadami tych witryn i nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich odpowiednie praktyki dotyczące prywatności.

10. Zmiany w niniejszej polityce

Według naszego uznania, możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić obecne dopuszczalne praktyki. Podejmiemy uzasadnione kroki, aby poinformować użytkowników o zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej polityce będzie traktowane jako akceptacja naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych

Jeśli dokonamy istotnej zmiany w niniejszej polityce prywatności, na przykład zmieniając legalną podstawę przetwarzania danych osobowych, poprosimy Cię o ponowne wyrażenie zgody na zmienioną politykę prywatności.

UAB Evokas Administrator Danych
Eleanna Kokkinou
sales@evchargeplus.pl

Niniejsza polityka obowiązuje od 18 lutego 2020 r.

Aktualizuję…
 • Brak produktów w koszyku.